Memorandum

az MGYT és HGYE Közös Házi Gyermekorvosi Szekciójának taggyűlése

Danubius Hotel Helia Budapest, 2015. November 20.

Kovács Ákos: Megnyitó

Gárdos László: szekció alapítása, céljai

 • Bevezető, köszöntő
 • Elmondja a közös szekció alakulásának múltját, hogyan jutottunk el idáig, mi a szakmai, szakmapolitikai alapja a közös szekciónak
 • Új MGYT vezetőség, akivel együtt fogunk működni: Velkey György elnök, Kovács Tamás főtitkár
Kovács Ákos: Ideiglenes ügyvivői csoport beszámolója

 • Alulbecsült szakma, fogy a szakemberek száma, innen előre kell lépnünk
 • HGYE: civil érdekvédelmi egyesület, MGYT: MOTESZ tagjaként szakmai szervezet, így tud együttműködve segíteni a HO-oknak egy tudományos irány mutatásával. Ez a nemzetközi irányvonal is.
 • Halmazábra szemlélteti a viszonyát a két szervezetnek
 • Mi “igen” és mi “nem” a szekció
 • Projektek és munkacsoportok mentén tervez működni a szekció
 • Alapítók felsorolása: MGYT 5 fő (Gárdos László, Molnár Dénes prof, Szabó Attila prof, Szabó László prof. /jelen van/, Velkey György, HGYE 5 fő (Szentannay Judit, Altorjai Péter, Muzsay Géza, Póta György, Kovács Ákos)
 • Szekció bejelentésre került az MGYT kongresszuson (2015 szept.), így a szekció hivatalosan megalakult. Ez publikálásra fog kerülni.
 • Ideiglenes ügyvivő csoport működött eddig: 6 tag (Altorjai P, Kovács Á, Bogdányi K, Gárdos L, Szentannay J, Szabó Attila prof); 5 megjelölt feladatunk volt, amiből 4-et sikerült teljesíteni:
  1. szekció tagok listába szervezése és követése: online regisztrációs lehetőséggel ez teljesült; közös email címünk lett: hgyoszekcio@gmail.com; van weblapunk (domain él, regisztrációhoz HGYE anyagilag támogatott)
  2. alapító nyilatkozat: elkészült, Erdélyi István sokat segített, többen hozzászóltak. Ez most felolvasásra kerül megvitatás és elfogadás céllal. Hallgatóságot felkéri, hogy tegye meg hozzáfűzését:
   • Gárdos László javasolja: az Alapító nyilatkozatot az alapítóknak kellene aláírni.
   • Erdélyi István: mivel nincsenek mind jelen, írjuk oda: „Alapítók megbízásából…” és akkor aláírhatják azok, akik itt vannak – amennyiben mindenki egyetért.
   • Győri J: 1.a./ pont: önidentitás helyett identitás legyen valamint 2.D pont: „gondozzák az egyes projekteket” (többes szám legyen egyes szám helyett)
   • Kovács Á a Hallgatóságot felkéri, hogy kézfeltartással jelezze, hogy a javítások figyelembe vételével elfogadja-e a dokumentumot. A jelenlevők 100%-a kézfeltétellel jelezte, hogy egyetért
  3. Számszerűsíthető megfogalmazott feladatok (Balla Gy. prof. javaslata után):
  4. Ezt a feladatot nem sikerült teljesíteni. Felkéri a hallgatóságot, tegyenek javaslatot:
  5. Kovács Julianna: házi gyermekorvosok milyen arányban látják el elsődlegesen a gyerekeket? Cél: ez az arány javuljon
  6. Józsa Lajos: koraszülöttség számarányának csökkentése, a terhességi magzati gondozásra fókuszálva gyermekorvosok részéről
  7. Kádár F: javasolja, ne tűzzünk ki semmit
  8. Gárdos L: javasolja, hogy a Perinatológiai Társasághoz hasonlóan nem az induláskor kell feltétlen ezeket kitűzni. Kovács Á kéri: térjünk erre vissza a későbbiekben, kerüljenek fel az ötletek a honlapra
  9. Vezetőségválasztás előkészítése és lebonyolítása:
 • Azentannay Judit: felolvassa a jelölteket, akik közül a jelenlevők felállással bemutatkoznak; megkérdezi, van-e valaki, aki a jelöltje mellett szeretne-e hangosan érvelni
 • Póta Gy: felhívja a figyelmet a személyek megválasztásánál: vidék is reprezentálva legyen
 • A jelöltek neve felvetítésre került
 • Stunya Edina: megkéri, a jelöltek mutatkozzanak be és mondják el, hogy mi movitálja őket a szekció munkájában
 • Résztvevők megírják szavazataikat, amit összegyűjtünk és a szavazatszámláló bizottság kiértékeli, miközben közös fotó készül
Szavazás: A szekció 38 tagja közül 31-en voltak jelen, mindenki érvényes szavazatot adott le.

A szavazás eredménye:

Kovács Ákos: 31 szavazat
Bogdányi Katalin: 26 szavazat
Szentannay Judit: 26 szavazat
Gárdos László: 26 szavazat
Altorjai Péter: 24 szavazat
Kovács Julianna: 22 szavazat
Páll Gabriella: 20 szavazat

Nyilvános vezetőségi ülés:

 • Altorjai P: jelöli Kovács Á-t elnöknek: a vezetőségi tagok kézfeltartással megszavazták
 • Kovács Á: Jelöli Bogdányi K.-t titkárnak: a vezetőségi tagok kézfeltartással megszavazták
 • Javaslat két tanácsadó kijelölésére:
 • Kovács Ákos javaslata: Kálmán Mihály és Szabó Attila prof.: a vezetőség kézfeltartással jelezte, hogy a két jelölttel egyetért
Kovács Ákos: mint frissen megválasztott elnök, a nyilvános vezetőségi ülést bezárja, a taggyűlés beszámolója folyatódik

5. Javaslatok a jövő évi stratégiai feladatokra:

 • A házi gyermekorvoslás szakmai curriculumának megalkotása:
  • kompetencián alapuló curriculum
  • minőségfejlesztési indikátorok
  • módszertani kézikönyv és szakmai törzsanyag
  • továbbképzések, szinten tartó tréningek, gyermek alapellátási akadémia
 • Az alapellátásban végezhető tudományos munka elősegítése: feltételrendszer, szakmai-etikai-publikációs feltételek kidolgozása; doktori iskolákhoz való csatlakozás módjának kidolgozása (módszertani segédanyag)
 • A gyermek-alapellátásban dolgozó társszakmák képviselői felé való nyitás és párbeszéd kialakítása; multidiszciplináris szakmai platform kialakítása
Hozzászólások

Szabó László professzor úr:

 • Multidiszciplináris platformhoz hozzászól: TÁMOP program továbbélése nagyon fontos, a védőnői részt fel kell karolni; védőnői továbbképzéseket kellene tartani és fókuszban tartani
 • Tudományos tevékenységhez hozzászól: tudományos minősítést ne azzal érje el, hogy egy klinikán csatlakozik egy programhoz, hanem kellene olyan témát készíteni, ami házi gyerekorvos specifikus. Az ő doktori iskolája, ahol szerepel: „egészségtudományok” és nem feltétel az impact faktoros folyóiratban történő publikáció (magyar folyóiratokban kell többet publikálni)
Póta György elnök úr:

 • Zárszó: klinikumból területre kikerülő orvos ne érezze úgy, hogy minden szakmai gondolkodás szükségességét maga mögött hagy, hanem ez folytatódjon a házi gyermekorvosi munkában is
 • Utánpótlás feladata: képzésbe jobban vonják be a házi gyerekorvosokat. Minél hamarabb dolgozzuk ki ne csak a tutor rendszert, hanem az oktató praxis hálózatot is (oktató klinikák által akkreditált)
Bemutatkozás
A Magyar Gyermekorvosok Társasága és a Házi Gyermekorvosok Egyesülete közös Házi Gyermekorvosi Szekciója.
A magyar alapellátó gyermekorvosok tudományos, szakmai műhelye.
Csatlakozás

Az alábbi gombra kattintva csatlakozhat a szekció munkájához.

Csatlakozás
Az elsődleges gyermekorvoslás gyakorlata
Az elsődleges gyermekorvoslás gyakorlata

Az elsődleges gyermekorvoslás gyakorlata című kézikönyv első kötete Kálmán Mihály és Kovács Ákos szerkesztésében a HGYE és a K-M PharmaMedia Kiadó gondozásában jelent meg. A kötet 20 fejezetben tárgyalja a házi gyermekorvoslás speciális módszertani kérdéseit, a szakma hatékony műveléséhez szükséges jogi, közegészségügyi, etikai, kommunikációs, stb. készségeket, ismereteket.

Kiemelt partnereink
Házi Gyermekorvosok Országos Egyesülete
Gyermekegészségügyi Információs Magazin Szülőknek