kcio

Miért alakult meg a szekció?

A hazai gyermek-alapellátás krízishelyzet felé sodródik. A házi gyermekorvosok átlagéletkora 60 év, közel negyven százalékuk nyugdíjkorú, a 40 év alattiak aránya mindössze néhány százalék, a praxisok gyakorlatilag eladhatatlanok. A fiatal gyermekgyógyászok számára nem elég vonzó a házi gyermekorvosi pálya és egzisztencia. Ugyanakkor az elfogadhatónál egyenlőtlenebb a gyermekek hozzáférése a gyermekorvosi ellátáshoz. A csecsemő- és gyermekgyógyász szakképesítéssel rendelkezők közel fele élete során valamikor alapellátó gyermekorvos volt/lesz, vagy éppen az. Ehhez képest azt tapasztaljuk, hogy a házi gyermekorvoslás, mint önálló akadémiai és tudományos diszciplína, nem mindig kapja meg a klinikai gyermekgyógyászat egyéb területei mellett az őt megillető szakmai elismerést és elfogadást.

A Házi Gyermekorvosok Egyesülete (HGYE) az elmúlt 20 évben elévülhetetlen, jelentős szakmai, szakmapolitikai, és érdekvédelmi tevékenységet fejtett ki, amely azonban a naprakész szakmai-tudományos megalapozottság további fejlesztése, magasabb szintre emelése nélkül a jövőben nem lehet kellően eredményes. Annak érdekében, hogy a gyermek-alapellátás ne csak megőrizhesse jelenlegi színvonalát, de tovább is tudjon fejlődni, határozott, magas szintű szakmai koncepciót, tudományosan megalapozott és kidolgozott hosszú távú szakmai stratégiát kell felállítani és azt költséghatékonyság szempontjából is kedvező módon megvalósítani.

A Magyar Gyermekorvosok Társasága, (MGYT) az egységes magyar csecsemő- és gyermekorvoslást, Schöpf-Mérei, Bókay, Heim, Kerpel-Fronius örökségét képviselő, nemzetközileg elismert tudományos orvosi társaság. A házi gyermekorvoslás magyarországi hagyományai, és a jelenleg észlelhető európai alapellátási trendek egyaránt megkövetelik, hogy az alapellátó gyermekorvosoknak ebben a tudományos közegben meglegyen az őket megillető szakmai képviselete.

Ezt felismerve a HGYE és az MGYT vezetőinek egy csoportja egy közös Házi Gyermekorvosi Szekció megalakítását határozta el. A Szekció alapítói úgy gondolják, hogy jövőbe mutató, és a gyermekgyógyászat egységét jelzi, ha a klinikum és az alapellátó gyermekorvosok közösen dolgoznak az alapellátás szakmai tudományos szintjének emelése érdekében. Ehhez jelentősen hozzájárulhat egy, az MGYT és a HGYE által közösen létrehozott és irányított munkacsoport, egy közös házi gyermekorvosi szekció kialakítása.

A szekció legfontosabb céljai

A Szekció elsődleges célja az igényes, nemzetközi mértékkel mérve is magas színvonalú, bizonyítékokra alapozott, ugyanakkor szociálisan érzékeny, a közösségi orvoslás és a szociálpediátria szempontjait figyelembe vevő „elsődleges” gyermekgyógyászat és prevenciós gyermekellátás megőrzése és folyamatos szakmai fejlesztése. Ezáltal a házi gyermekorvoslás, mint a klinikai gyermekgyógyászat és a családorvoslás egyes jellemző tartalmait egyesítő önálló tudományos diszciplína széles körű elfogadtatása, szakmai helyének meghatározása, a szakma identitásának erősítése, ügyének előremozdítása.

Szekció célja szakmai projektek szervezése és megvalósítása mentén működve a házi gyermekorvoslás speciális kérdéseivel foglalkozó folyamatos műhely-munka megvalósítása, a házi gyermekorvosi szakma művelői és a társszakmák képviselői közötti rendszeres munkakapcsolat megszervezése és fenntartása.

Tevékenységünk, feladataink

A Szekció céljai megvalósítása érdekében az alábbi tevékenységeket kívánja folytatni: A Szekció a gyermek-alapellátást érintő szakmai kérdésekben álláspontot alakít ki, önálló szakmai véleményt nyilvánít, javaslatot dolgoz ki, és azokat képviseli az érintett szervek előtt. (Ez a szakmai álláspont jogilag nem képezi az MGYT vagy a HGYE hivatalos álláspontját). A szakmai irányelvekkel összhangban lévő ajánlásokat, segédanyagokat fejleszt és publikál a szakma művelői számára, együttműködve az ebben érdekelt más szakmai szervezetekkel.

Rendszeres tudományos, referáló és vitaüléseket, továbbképző szemináriumokat, tematikus elméleti és gyakorlati képzéseket szervez, összefoglaló és tudományos referáló közleményeket publikál szakmai folyóiratokban. Feladatának tekinti a naprakész tudományos, elméleti és gyakorlati szakmai információk megosztását, a bizonyítékokon alapuló orvoslás elveivel összhangban. A Szekció elkötelezett a prevenciós szemléletű, család-orientált gyermekellátás mellett. Fontos feladatának tartja a védőoltási, és egyéb prevenciós programokban történő aktív, támogató részvételt, a laikus edukáció és a szakmai képzés szintjén egyaránt. „Zéró toleranciát” hirdet a tudományosan nem megalapozott, áltudományos nézetek propagálásával szemben.

A vezetőség tagjai

A szekció munkáját hét tagú vezetőség irányítja.A vezetőség tagjai maguk közül elnököt és titkárt választanak. A vezetőség tagjai egyben az egyes munkacsoportok vezetői is, az adott munkacsoportban zajló projektekért felelősek. A vezetőség munkáját két állandó tanácsadó segíti.

Dr. Altorjai Péter


Dr. Altorjai Péter
Házi gyermekorvos, Budapest
Az MGYT és a HGYE vezetőségi tagja
Az European Academy of Pediatrics magyar delegáltja
Dr. Bogdányi Katalin


Dr. Bogdányi Katalin
Házi gyermekorvos, Budapest
A szekció titkára
Dr. Gárdos László


Dr. Gárdos László
osztályvezető főorvos
Zalaegerszeg
Az MGYT vezetőségi tagja
Dr. Kálmán Mihály


Dr. Kálmán Mihály
Házi gyermekorvos, Budapest
Az MGYT és a HGYE vezetőségi tagja
A szekció vezetősége átal felkért állandó tanácsadó
Dr. Kovács Ákos


Dr. Kovács Ákos
Házi gyermekorvos, Hernád
Az MGYT vezetőségi tagja
A HGYE Szakmai Bizottságának elnöke
A szekció elnöke
Dr. Kovács Julianna


Dr. Kovács Julianna
Házi gyermekorvos, Bordány
Az Egészségügyi Szakmai Kollégium
Gyermek-alapellátási tagozatának elnöke
Dr. Páll Gabriella


Dr. Páll Gabriella
Házi gyermekorvos, Budapest
Az Európai Alapellátó Gyermekorvosok Szövetsége (ECPCP) kutatási munkacsoportjának delegáltja
Dr. Szentannay Judit


Dr. Szentannay Judit
Házi gyermekorvos, Kecskemét
A HGYE vezetőségi tagja
Prof. Dr. Szabó Attila


Prof. Dr. Szabó Attila
Egyetemi tanár, a Tudományok Doktora
A Semmelweis Egyetem I. sz. Gyermekklinka igazgatója
A szekció vezetősége által felkért állandó tanácsadó
Bemutatkozás
A Magyar Gyermekorvosok Társasága és a Házi Gyermekorvosok Egyesülete közös Házi Gyermekorvosi Szekciója.
A magyar alapellátó gyermekorvosok tudományos, szakmai műhelye.
Csatlakozás

Az alábbi gombra kattintva csatlakozhat a szekció munkájához.

Csatlakozás
Az elsődleges gyermekorvoslás gyakorlata
Az elsődleges gyermekorvoslás gyakorlata

Az elsődleges gyermekorvoslás gyakorlata című kézikönyv első kötete Kálmán Mihály és Kovács Ákos szerkesztésében a HGYE és a K-M PharmaMedia Kiadó gondozásában jelent meg. A kötet 20 fejezetben tárgyalja a házi gyermekorvoslás speciális módszertani kérdéseit, a szakma hatékony műveléséhez szükséges jogi, közegészségügyi, etikai, kommunikációs, stb. készségeket, ismereteket.

Kiemelt partnereink
Házi Gyermekorvosok Országos Egyesülete
Gyermekegészségügyi Információs Magazin Szülőknek