A szekció taggyűlése három fő stratégiai irányvonalat fogadott el, amelyek köré a szekció legfontosabb szakmai tevékenységét, projektjeit szervezni kívánja:

1.) Az elsődleges gyermekorvoslás szakmai curriculumának meghatározása.
Ez egy több részletből és lépcsőből álló komplex, több alprojektet tartalmazó hosszú távú feladat. Elemei: egy szakmai törzsanyag és egy erre épülő képzési rendszer kialakítása, a szakma kompetens gyakorlásához elvárható elméleti ismeretek és gyakorlati készségek meghatározása és egy erre épülő belső szakmai minőség-ellenőrző indikátor rendszer kidolgozása.

2.) Az alapellátásban végezhető tudományos munka elősegítése, szervezése köré szerveződő projektek:
Egyrészt a házi gyermekorvosi praxisban végezhető tudományos klinikai vizsgálatok feltételrendszerének kidolgozása (szakmai, etikai, finanszírozási, publikációs feltételek), ehhez kapcsolódva egy gyermekgyógyászati klinikai vizsgálati hálózat kialakítása. Másrészt az alapellátásból elérhető tudományos fokozat elnyerési lehetőségének, doktori iskolához való csatlakozásának módjával kapcsolatos módszertani segédanyag és konkrét javaslatcsomag kidolgozása.

3.) A házi gyermekorvosok és a gyermek-alapellátásban dolgozó társszakmák képviselői közötti párbeszéd, egy szélesebb alapú, multidiszciplináris gyermek-alapellátási szakmai platform, munkacsoport kialakítása.
A gyermek-alapellátás terén végezhető prevenciós feladatok összehangolása, egy komplex, interdiszciplináris és inter-szektoriális prevenciós hálózat lehetőségének megteremtése, illetve ennek szakmai megtámogatása. A TÁMOP 6.1.4. során fejlesztésre került és jövő évtől az OTH Védőnői Módszertani Osztálya által gondozott szakmai anyagok “újrahasznosítási” lehetőségének kidolgozása.

Munkacsoportok

A stratégiailag legfontosabb, nagyobb ívű projektek sikeres megvalósítása érdekében a szekció állandó, vagy ideiglenes munkacsoportokat hoz létre, amelyek az egyes rövidebb alprojektek összehangolását végzik.

Curriculum és képzés
A munkacsoport az elsődleges gyermekorvoslás szakmai curriculumának meghatározásával kapcsolatos projekteken dolgozik. Ez egy több részletből és lépcsőből álló komplex, több alprojektet tartalmazó hosszú távú feladat.
Főbb elemei: egy szakmai törzsanyag és egy erre épülő képzési rendszer kialakítása, a szakma kompetens gyakorlásához elvárható elméleti ismeretek és gyakorlati készségek meghatározása, az elkészített anyagok ismertetése és az érdeklődők informálása folyamatos szakmai képzések révén, valamint egy belső szakmai minőség-ellenőrző indikátor rendszer kidolgozása.
Szeretettel várunk minden kollégát, aki a munkacsoport munkájában részt vállalna.

Tudomány és kutatás
A munkacsoport az alapellátásban végezhető tudományos munka elősegítése, szervezése köré szerveződő projektekért felelős.
Feladata egyrészt a házi gyermekorvosi praxisban végezhető tudományos klinikai vizsgálatok feltételrendszerének kidolgozása (szakmai, etikai, finanszírozási, publikációs feltételek), ehhez kapcsolódva egy gyermekgyógyászati klinikai vizsgálati hálózat kialakítása, másrészt az alapellátásból elérhető tudományos fokozat elnyerési lehetőségének, doktori iskolához való csatlakozásának módjával kapcsolatos módszertani segédanyag és konkrét javaslatcsomag kidolgozása.

Gyermek-alapellátási platform
Amunkacsoport fő feladata a házi gyermekorvosok és a gyermek-alapellátásban dolgozó társszakmák képviselői közötti párbeszéd, egy szélesebb alapú, multidiszciplináris gyermek-alapellátási szakmai platform kialakítása, ennek révén a gyermek-alapellátás terén végezhető prevenciós feladatok összehangolása, egy komplex, interdiszciplináris és inter-szektoriális prevenciós hálózat lehetőségének megteremtése, illetve ennek szakmai megtámogatása. A munka egyik alprojektje a TÁMOP 6.1.4. során fejlesztésre került és jövő évtől az OTH Védőnői Módszertani Osztálya által gondozott szakmai anyagok “újrahasznosítási” lehetőségének kidolgozása.

Bemutatkozás
A Magyar Gyermekorvosok Társasága és a Házi Gyermekorvosok Egyesülete közös Házi Gyermekorvosi Szekciója.
A magyar alapellátó gyermekorvosok tudományos, szakmai műhelye.
Csatlakozás

Az alábbi gombra kattintva csatlakozhat a szekció munkájához.

Csatlakozás
Az elsődleges gyermekorvoslás gyakorlata
Az elsődleges gyermekorvoslás gyakorlata

Az elsődleges gyermekorvoslás gyakorlata című kézikönyv első kötete Kálmán Mihály és Kovács Ákos szerkesztésében a HGYE és a K-M PharmaMedia Kiadó gondozásában jelent meg. A kötet 20 fejezetben tárgyalja a házi gyermekorvoslás speciális módszertani kérdéseit, a szakma hatékony műveléséhez szükséges jogi, közegészségügyi, etikai, kommunikációs, stb. készségeket, ismereteket.

Kiemelt partnereink
Házi Gyermekorvosok Országos Egyesülete
Gyermekegészségügyi Információs Magazin Szülőknek